Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มกราคม 2561
# ขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารบ้านพักหัวหน้า(สภ.เสวียด)
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน ตุลาคม 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กันยายน 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน สิงหาคม 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มีนาคม 2560
# แบบฟอร์มสรุป การตรวจสอบสถานประกอบการ(เต็นท์รถ)หรือบุคคลที่รับจำนำรถ
# คู่มือ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
# ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน สภ.เวียงสระ
# ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วอาคารที่ทำการ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
# ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และเรือนแถวชั้นประทวน สภ.บางมะเดื่อ
# ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเรือนอาคารที่พักอาศัยแฟลต สภ.ท่าฉาง
# ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการฯโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 13 มิ.ย.60
# ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 13 มิ.ย.60

สภ.ต้นแบบ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี(สภ.ท่าชนะ)

ตามโครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจ  สภ.ท่าชนะ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น สภ.ต้นแบบ ของ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ สภ.ในสังกัด ดูตัวอย่างการจัดทำแฟ้มต้นแบบได้ที่ สภ.ท่าชนะ

– โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ขั้นตอนการจัดทำแฟ้มต้นแบบ ได้จาก Link ด้านล่างนี้

#Download ไฟล์ Power Point ขั้นตอนการจัดทำแฟ้มต้นแบบ#

– และสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ข้อมูลประกอบการจัดทำแฟ้มต้นแบบ ได้จาก Link ด้านล่างนี้

#Download ข้อมูลประกอบการจัดทำแฟ้มต้นแบบ#

โครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบ ระดับสถานีตำรวจ

12_01_59_policy

ให้ทุก สภ. ดำเนินการจัดทำแฟ้ม ตามโครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบ ระดับสถานีตำรวจ ทั้งสิ้น 19 แฟ้ม โดยสามารถ ดาว์โหลดข้อมูลได้จาก Link ด้านล่างนี้

#Download ข้อมูลการจัดทำแฟ้ม ตามโครงการหน่วยรับการตรวจต้นแบบ ระดับสถานีตำรวจ#