Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

เชิญชวน ร่วมบริจาคโลหิต

เชิญชวน ข้าราชการตำรวจและประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 31 ม.ค.62 ณ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ต้อนรับคณะ ปปส.ภาค 5

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 เวลา 13.30 น. พลตำรวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 (อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4), พลตำรวจตรีภาณุเดช บุญเรือง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 , คุณนวพร โอสถาพันธุ์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่, คุณพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค ๕ พร้อมคณะ เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ ตาม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และศึกษาดูงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง) โดยมี พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี , พ.ต.อ.ปรีชา กลัดสวัสดิ์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบก.ฯ ให้การต้อนรับ

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 61 เวลา 18.00 น. พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี รอง ผบช.ภ.8 พร้อมด้วย พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.ภ.จว.สุราษฏร์ธานี, พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบก.ฯ บูรณาการร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 45 กองบิน 7 ฝ่ายปกครอง จว.สุราษฎร์ฯ มูลนิธิ และอาสาสมัคร ตร.ในพื้นที่ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นประธาน ณ หน้าศาลากลาง อ.เมืองฯ จว.สุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2562
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน เมษายน 2562
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน มีนาคม 2562
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน มกราคม 2562
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2561
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน ตุลาคม 2561
# รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กันยายน 2561
# ขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรพุนพิน (หลังเก่า) จำนวน 1 หลัง
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน สิงหาคม 2561
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2561
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
# ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)ของทางราชการ
# ประชาสัมพันธ์ โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ ภ.๘
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน เมษายน 2561
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มีนาคม 2561
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มกราคม 2561
# ขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารบ้านพักหัวหน้า(สภ.เสวียด)
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน ตุลาคม 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กันยายน 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน สิงหาคม 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มีนาคม 2560
# แบบฟอร์มสรุป การตรวจสอบสถานประกอบการ(เต็นท์รถ)หรือบุคคลที่รับจำนำรถ
# คู่มือ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
# ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและเก็บกู้วัตถุระเบิด
# ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน สภ.เวียงสระ
# ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วอาคารที่ทำการ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
# ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และเรือนแถวชั้นประทวน สภ.บางมะเดื่อ
# ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเรือนอาคารที่พักอาศัยแฟลต สภ.ท่าฉาง
# ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการฯโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 13 มิ.ย.60
# ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 13 มิ.ย.60