วันศุกร์, ธันวาคม 8th, 2017

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: ธันวาคม 8, 2017

สภ.ต้นแบบ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี(สภ.ท่าชนะ)

12_01_59_policyตามโครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจ  สภ.ท่าชนะ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น สภ.ต้นแบบ ของ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ สภ.ในสังกัด ดูตัวอย่างการจัดทำแฟ้มต้นแบบได้ที่ สภ.ท่าชนะ

– โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ขั้นตอนการจัดทำแฟ้มต้นแบบ ได้จาก Link ด้านล่างนี้

#Download ไฟล์ Power Point ขั้นตอนการจัดทำแฟ้มต้นแบบ#

 

– และสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ข้อมูลประกอบการจัดทำแฟ้มต้นแบบ ได้จาก Link ด้านล่างนี้

#Download ข้อมูลประกอบการจัดทำแฟ้มต้นแบบ#

Posted by: | Posted on: ธันวาคม 8, 2017

ประชาสัมพันธ์ การใช้ Social Network ให้ปลอดภัย

08_04_59_ชมสประชาสัมพันธ์ การใช้ Social Network ให้ปลอดภัย “รู้” ไว้เลี่ยงอันตราย เพื่อให้พี่น้องประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในโลกสังคมออนไลน์

 

Posted by: | Posted on: ธันวาคม 8, 2017

แนวปฏิบัติ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย คดีอาญาฯ พ.ศ. 2544

12_01_59_policy#Download แนวปฏิบัติ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย คดีอาญาฯ พ.ศ. 2544#

Posted by: | Posted on: ธันวาคม 8, 2017

โครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบ ระดับสถานีตำรวจ

12_01_59_policy

ให้ทุก สภ. ดำเนินการจัดทำแฟ้ม ตามโครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบ ระดับสถานีตำรวจ ทั้งสิ้น 19 แฟ้ม โดยสามารถ ดาว์โหลดข้อมูลได้จาก Link ด้านล่างนี้

#Download ข้อมูลการจัดทำแฟ้ม ตามโครงการหน่วยรับการตรวจต้นแบบ ระดับสถานีตำรวจ#