Monthly Archives: มกราคม 2019

เชิญชวน ร่วมบริจาคโลหิต

เชิญชวน ข้าราชการตำรวจและประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 31 ม.ค.62 ณ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี