ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted by: | Posted on: ธันวาคม 14, 2017

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

# แบบฟอร์มสรุป การตรวจสอบสถานประกอบการ(เต็นท์รถ) หรือ บุคคล ที่รับจำนำรถ
# แบบฟอร์มรายงานตรวจสอบรถถูกยึด ของ สภ. ในสังกัด ภ.จว.สฎ.
# แบบฟอร์มสถิติคดีเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ฯ
# คู่มือ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
# แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องโครงการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลตำแหน่งกล้องวงจรปิดฯ
# คู่มือโครงการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลตำแหน่งกล้องวงจรปิดฯ (เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.58)
# กำชับการรายงานผลการดำเนินคดีถึงที่สุด
# แนวทางปฎิบัคิคนต่างด้าวเป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือตาย
# กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับและควบคุมตัวผู้ต้องหา
# ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร
# คู่มือการใช้งาน จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ 2558)
# แบบฟอร์ม รายงานสรุปรถหายปีงบประมาณ 2558
# การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน 2558 ตร.
# แบบฟอร์มการรายงานเหตุทางไลน์
# ข้อมูลรถที่ถูกโจรกรรมมาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2560
# ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน ตุลาคม 2560
# เปิดเผย งบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำเดือน กันยายน 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน สิงหาคม 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
# เปิดเผยงบทดลอง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มีนาคม 2560
# การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานีฯ(พ.ย.2558)
# ประกาศตำรวจภูธรภาค ๘ เรื่อง การย้ายที่ ทำการตำรวจภูธรภาค ๘
# ขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (สภ.บ้านนาสาร)
# แนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนฯ
# ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้
# ป้ายห้ามพกพาอาวุธปืน (ตามแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน ฯลฯ)
# ป้ายห้ามพกพาอาวุธปืน (ในสถานบันเทิง)
# ผังการจัดขบวนพาเหรดและการเดินพาเหรดเข้าสู่สนามกีฬาในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลฯ
# ขอความร่วมมือประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
# ประชาสัมพันธ์วิธีการแก้ปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
# การกำหนดลักษณะของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (1) # การกำหนดลักษณะของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) # การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ปฏิบัติ (1)
# การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ปฏิบัติ (2)
# ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน(10 คูหา) จำนวน 2 หลัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) สภ.เกาะเต่า (ลงวันที่ 4 ม.ค.60)
# ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน(10 คูหา) จำนวน 2 หลัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) สภ.เกาะเต่า (เอกสารเลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 8 ธ.ค.59
# ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน(10 คูหา) จำนวน 2 หลัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) สภ.เกาะเต่า
# ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน(10 คูหา) จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) สภ.บางสวรรค์
# ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนบ้านหน้าทอน ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุยฯ(e-bidding)
# ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนบ้านหน้าทอน ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุยฯ(e-bidding)
# ประกาศเชิญชวนและเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรคีรีรัฐนิคมฯ
# ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารฯ สภ.คีรีรัฐนิคม
# ร่างประกาศ เอกสาร ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารฯ สภ.คีรีรัฐนิคม
# ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลง 22 ธันวาคม 2557
# ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลง 11 ธันวาคม 2557
# ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลง 11 ธันวาคม 2557
# ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรเคียนซา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลง 11 ธันวาคม 2557
# ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรพุนพิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลง 3 ธันวาคม 2557
# ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลง 3 ธันวาคม 2557
# ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรกาญจนดิษฐ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลง 3 ธันวาคม 2557
# ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรดอนสัก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลง 3 ธันวาคม 2557
# ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.บางสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
# ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน สภ.เวียงสระ
# ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วอาคารที่ทำการ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
# ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการ และเรือนแถวชั้นประทวน สภ.บางมะเดื่อ
# ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยแฟลต สภ.ท่าฉาง
# ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย.60
# ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
# ประกาศประกวดราคาจัดจ้างซ่อมแซมบ้านพักของทางราชการ สภ.ดอนสัก
# ร่างประกาศประกวดราคาจัดจ้างซ่อมแซมบ้านพักของทางราชการ สภ.ดอนสัก
# ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาห้องประชุม ศปก.สภ.ท่าชี
# ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เรือตรวจการณ์ (สปีดโบ๊ท) พร้อมอุปกรณ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
# ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมฯ (CCOC)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
# ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เรือตรวจการณ์ (สปีดโบ๊ท) พร้อมอุปกรณ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (3 มี.ค.60)
# ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เรือตรวจการณ์ (สปีดโบ๊ท) พร้อมอุปกรณ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (21 ก.พ.60)
# ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เรือตรวจการณ์ (สปีดโบ๊ท) พร้อมอุปกรณ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (7 ก.พ.60)
# ประกวดราคาซื้อระบบ ccoc ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
# ร่างประกวดราคาซื้อระบบ ccoc ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
# ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเรือยนตร์เร็วตรวจการณ์(Speed Boat) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
# ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อาคารที่ทำการ สภ.คีรีรัฐนิคม(หลังเก่า) จำนวน 1 หลัง
# ประกาศและเอกสารการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชกรรมในพื้นที่เสียง
# ประกาศร่างประกาศ และร่างเอกสารการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชกรรมในพื้นที่เสียง
# ประกาศสอบราคาซื้อชุดโปรแกรมและชุดอุปกรณ์ ตามโครงการจัดซื้อโปรแกรมอ่านวิเคราะห์โทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)ฯ รายการที่ 1
# ประกาศสอบราคาซื้อชุดโปรแกรมและชุดอุปกรณ์ ตามโครงการจัดซื้อโปรแกรมอ่านวิเคราะห์โทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)ฯ รายการที่ 2
# ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดโปรแกรมอ่านวิเคราะห์โทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ (18 มี.ค. 58)
# ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดโปรแกรมอ่านวิเคราะห์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อและจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายคดียาเสพติด
-
-
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *