ต้อนรับคณะ ปปส.ภาค 5

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 เวลา 13.30 น. พลตำรวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 (อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4), พลตำรวจตรีภาณุเดช บุญเรือง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 , คุณนวพร โอสถาพันธุ์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่, คุณพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค ๕ พร้อมคณะ เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ ตาม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และศึกษาดูงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง) โดยมี พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี , พ.ต.อ.ปรีชา กลัดสวัสดิ์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบก.ฯ ให้การต้อนรับ