ผู้บังคับการ (สฎ.1)

 

พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี