รองผู้บังคับการ (สฎ.4)

 

พ.ต.อ.นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ

รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี