รองผู้บังคับการ (สฎ.5)

 

พ.ต.อ.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์

รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี