รองผู้บังคับการ (สฎ.6)

 

พ.ต.อ.ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์

รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี