รองผู้บังคับการ (สฎ.7)

 

พ.ต.อ.สมชาย ซื่อต่อตระกูล

รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง รรท.รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี