รองผู้บังคับการ (สฎ.3)

 

พ.ต.อ.วิชอบ เกิดเกลี้ยง

รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี